Attraktivt design, høy servicegrad, tomter med den beste beliggenhet og god gjennomførelse av prosjektene

I vårt arbeid er vi alltid opptatt av miljø, omsorg, sosialt fellesskap, trivsel, egenart, kvalitet og innovativ nyskapning

Attraktive kvaltietsprosjekter

Vår forretningsidé er å planlegge og gjennomføre attraktive prosjekter av en så god kvalitet at vi kunne tenke oss å bo og arbeide der selv. Vi legger vekt på gode og innovative løsninger, spennende design, dyktige håndverkere og bruk av kvalitetsmaterialer. 


Våre prosjekter har vist seg å være populære i markedet. Vi mener at det kan tilskrives måten vi arbeider på, våre holdninger og verdier, og de mål vi setter oss. Mostein tilstreber seg attraktivt design, høy servicegrad, tomter med den beste beliggenhet og god gjennomførelse av prosjektene. I vårt arbeid er vi alltid opptatt av miljø, omsorg, sosialt fellesskap, trivsel, egenart, kvalitet og innovativ nyskapning.

OM MOSTEIN

Mostein Eiendom AS ble etablert i 1995 dette i forbindelse med byggingen av firmaets første næringsbygg. Mostein Gruppen ble stiftet av gründerne Mona og Steinar Lausund. De to eier firmaet 100 prosent. Firmaet leier til tider inn svært mange firmaer i Ålesund og omland. Flere av disse firmaene har vært tilknyttet selskapene i mange år. Mostein Gruppen har de senere årene utviklet store næringsprosjekter og over 200 boliger i Ålesund. 2012 byttet Mostein Eiendom AS navn til Mostein Boligutvikling AS.


Mostein har som filosofi at det skal bygges kvalitet, om det er bolig eller næringsbygg. Vi er stolte av å si at vi har lykkes med det.

Historie

Mostein Eiendom AS ble stiftet i november 1995. Firmaet ble dannet i forbindelse med byggingen av vårt første næringsbygg. Holdingselskapet kom til i oktober 2005, og fikk navnet Mostein Eiendom Holding AS.

Selskapet er eid av gründerne Steinar og Mona Lausund. Selskapet Mostein Næringsbygg AS så dagens lys i november 2005 ved byggestart av de to store glass byggene innerst i Lerstadvegen`

Mostein Eiendom AS har byttet navn til Mostein Boligutvikling AS. Dette fordi det er Boligutvikling som er hovedsatsingen til selskapet nå. Vi har de senere årene bygget ca 350 nye boliger i Ålesund.

 

Navnet Mostein er satt sammen av navnene til gründerne Mona og Steinar. Videre reflekterer hver bokstav i navnet Mostein de verdier, holdninger og mål som Mostein Gruppen har for sitt arbeid: 

 

Miljø - Omsorg - Sosialt fellesskap - Trivsel - Egenart og kvalitet - Innovativ – Nyskapning

 

Som eiere av Mostein har vi en hoved filosofi. Vi ville ALDRI bygge et hus til andre, som vi ikke kunne tenke oss å bo i selv.