Alle boligene på Kristoffergarden er nå solgt, men det finnes fortsatt boliger på nabotomten - Krohntunet.

Gå til kontaktsiden
Er du interessert og vil vite mer? Ta kontakt!